Město Hlinsko se rozprostírá v malebném kraji Českomoravské vrchoviny, v místě, kde Železné hory přecházejí plynule do Žďárskách vrchů. Geografická poloha a chladné podnebí v zimních měsících dávají městu typicky horský charakter, o čemž svědčí často užívaná srovnání český Davos.

Podle pověsti založili město hrnčíři, kteří zde nalezli bohatá ložiska jílu. Původní název Hlína u kostela se objevuje v listině krále Vratislava z roku 1073 a je to zároveň nejstarší zpráva o tomto sídlišti. Starší osídlení lze předpokládat podle nálezu antických mincí ze 4. století.

Hlinskem procházela stará obchodní cesta, která spojovala Chrudimsko a Moravu, její trasa je zakreslena na Klaudiánově mapě z roku 1518. Nad Drachtinkou bývala samostatná osada zvaná Strana, která po roce 1392 splynula s Hlinskem. Spolu se Svratkou a Skutčí patřilo k rychmburskému panství, které po jistou dobu patřilo pánům z Pardubic, a tím se vysvětluje i podobný městský znak - půl stříbrného koně nakročeného pravou nohou, se zlatou uzdou v červeném poli.

V 17. - 18. byly hospodářské i sociální poměry města velmi neutěšené, teprve po pádu Bachova absolutismu se u nás rozvíjí národní a společenský život, zakládají se mnohé spolky a z města vyrůstá kulturní centrum širokého okolí.

K nejstarším oborům výroby patřilo hrnčířství, které zaniká až v 19. století, a plátenictví. Ve 20. století nastupuje průmysl kožešnický, jehož výrobky byly exportovány do celé Evropy. V průběhu II. světové války je postavena továrna švícarské firmy Nestle, dnešní Tatra Mléko s r.o., a založena výroba elektrických přístrojů J. Prošvice, která se stala základem dnešního největšího hlineckého podniku ETA a.s.

Naše město a jeho okolí přilákalo i desítky akademických malířů, kteří na svých obrazech zachytili zdejší malebná zákoutí, za mnohé jmenujme Františka Kavána, Antonína Slavíčka a sochaře Karla Lidického, místního rodáka.

Lidovou architekturu přibližuje památková rezervace zvaná Betlém, která je součástí Souboru lidových staveb Vysočina. Návštěvníkům celoročně nabízí prohlídku památkových objektů, kulturní programy a výstavy.